Brev til aktionærerne i Hugo Games A/S

Angående bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse Bestyrelsen har d. 15. december indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes d. 6. januar 2016, hvor der bl.a. skal tages stilling til forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse. Formålet med dette brev er at oplyse om de juridiske forudsætninger, som danner baggrund for forslaget, herunder om…